SERGEJ BIBA, TARAS USYK - VÝBER Z TVORBY

 

Galéria Átrium aj v horúcom lete ponúka novú výstavu pod názvom Výber z tvorby. Priestor na nej dostali dvaja ukrajinskí umelci – Sergej Biba a Taras Usyk. Podľa samotných umelcov ich výtvarný prejav je úplne odlišný, čo však ponúka vytvorenie zaujímavej atmosféry. Výstava potrvá do 25. septembra. Záštitu nad podujatím prijal honorárny konzul Ukrajiny v Slovenskej republike Stanislav Obický.

Kým Sergej Biba už v Galérii Átrium vystavoval, Taras Usyk dostal túto príležitosť po prvýkrát. Predkladaná kolekcia asi 40 diel ponúka reprezentatívny výber súčasného umenia so zárukou kvality. Všetky diela vznikli v priebehu posledného roka, dokonca niektoré obrazy dostali konečnú podobu až v týchto dňoch, priamo pod strechou tejto galérie.

Sergij Biba sa narodil 19. novembra 1966 na Ukrajine. Pôvodne pracoval v armáde v oblasti kultúry a propagácie. V roku 1985 absolvoval súkromné výtvarné štúdium u uznávaného umelca a pedagóga Zoltána Bakonia, kde sa zameral sa na maľbu a grafiku. Od roku 1995 je členom ZONSCH (Zakarpatskej organizácie národného zväzu umelcov Ukrajiny). Je laureátom oblastnej ceny Jozefa Bokšaya a Vojtecha Erdélyiho. Žije v Užhorode na Ukrajine.

Venuje sa modernej maľbe, používa symboliku, citlivo pracuje s farbami. Maľuje olejovými a akrylovými farbami. Ako abstraktný umelec je uznávaný aj na Západe. Jeho diela sa nachádzajú v galériách a súkromných zbierkach v Dánsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Holandsku, Nemecku, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Poľsku, Slovensku, Rusku a na Ukrajine.

Vystavoval v mnohých európskych krajinách, kde mal samostatné aj kolektívne výstavy. Často ho pozývajú na medzinárodné plenéry, neraz bol aj na tvorivých pobytoch na Slovensku (Vysoké Tatry, Veľká Tŕňa, Trebišov, Humenné, Brusno). V Prešove sa zúčastnil na Medzinárodnom výtvarnom sympóziu Prešov 2009.

Taras Usyk sa narodil 20. septembra 1958 v ukrajinskom Užhorode, kde aj pôsobí. V roku 1982 ukončil Fakultu architektúry na Kyjevskom inžinierskom stavebnom inštitúte v Kyjeve a pôvodne sa venoval projektovaniu stavieb. Inšpiroval sa funkcionalizmom, ktorý obdivoval na budovách navrhnutých českými architektmi.

Moderná architektúra sa dostáva aj do jeho výtvarnej tvorby.  Jeho umelecký záber je široký, zobrazuje krajinu, portréty žien, zaujíma sa tiež o sakrálne témy. Používa kombinovanú techniku.  Rád tvorí v ateliéri.

Od roku 1995 je členom Národného spolku výtvarníkov Ukrajiny. Jeho diela sa nachádzajú v galériách a v súkromných zbierkach na Ukrajine a v zahraničí.

https://presov.korzar.sme.sk/ukrajinski-maliari-maju-problem-s-prevozom-obrazov-riesia-to-plenermi

Média - SERGEJ BIBA, TARAS USYK

Galéria

Najnovšie akcie

Staršie akcie

Partneri