Stano Bubán - Ján Fekete - "Za hranicou života a vesmíru"

Už po tretikrát majú svoju spoločnú výstavu v Galérii Átrium Stanislav Bubán a Ján Fekete. Keď tu vystavovali v roku 2006, vtedy väčšina ich diel vznikla počas týždenného plenéra v Prešove v priestoroch Galérie Átrium. O osem rokov neskôr (2014) sa prezentovali tvorbou, ktorá charakterizovala ich smerovanie v danom období. Teraz priniesli série obrazov, ktoré sú výberom z dvoch cyklov  o neviditeľných planétach a o živote po smrti.

Obidvaja výtvarníci majú korene na východe Slovenska. Spoločne študovali v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení. Okrem vlastnej tvorby sa venujú aj pedagogickej činnosti, na akademickej pôde získali titul docent. Patria k progresívnym slovenským maliatom. Okrem súčasnej maľby tvoria inštalácie a pracujú s modernými médiami.

STANISLAV BUBÁN tentokrát prichádza do Galérie Átrium s cyklom obrazov, v ktorých zachytáva svoju predstavu o živote po smrti. Je to, podľa jeho slov, u nás stále veľké tabu – téma, o ktorej sa nehovorí. On toto obdobie zachytáva vo veselých farbách a tak si ho aj predstavuje. Obraz Pánsky klub získal významné ocenie v Trenčíne. Výber z tohto cyklu už mali možnosť vidieť milovníci výtvarného umenia v Bratislave aj v Košiciach. Obrazy vznikli v priebehu minulého roku, je to olej na plátne.    

Stano Bubán sa narodil 5. 5. 1961 v Sečovciach v okrese Trebišov. Pochádza zo známej maliarskej rodiny, jeho otec aj sestra sú výtvarníkmi.

V rokoch 1980 – 1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení monumentálnej maľby u docenta Juraja Kresilu a profesorky Eugénie Lehotskej. Od roku 1995 pôsobí ako pedagóg na VŠVU v Bratislave. Po úspešnom zakončení habilitačného procesu na Akadémii výtvarných umení v Prahe, bol v roku 2002 menovaný docentom. V roku 1996 získal cenu Ex Aequo na Bienále grafiky v Štátnej galérii v Banskej Bystrici a prvú cenu na Medzinárodnom trienále akvarelu Novohradského múzea a galérie v Lučenci v roku 2004. V roku 2011 mu bola udelená cena hejtmana Juhočeského kraja na výstave Intersalon v Písku. Vystavoval na mnohých výstavach doma i v zahraničí -  Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Macedónsko, Cyprus, Poľsko, ČR, Maďarsko,USA, Čína.

Žije v Bratislave. Venuje sa veľkoformátovej figurálnej maľbe reflektujúcej problematiku súčasnosti. Jeho maľby sú zároveň laboratóriom historických aj súčasných maliarskych techník.

JÁN FEKETE na narodil v roku 1958 v Buzici. Po absolvovaní tretieho ročníka vysokošskolského štúdia na VŠVU odišiel do Nemecka, neskôr do Rakúska, kde sa usadil vo Viedni. V jeho galérii vystavovalo mnoho slovenských umelcov. Svoje vysokoškolské vzdelanie získané na bratislavskej VŠVU si rozšíril štúdium na Vysokej škole užitého umenia vo Viedni a na Akedémii výtvarných umení v Mníhcove. Na VŠVU v Bratislave, vedie ateliér kresby.

Fekete o svojej tvorbe povedal, že jeho túžbou a snahou bolo vždy zobrazovať niečo, čo je pre naše oči neviditeľné. „Už ako študent som oponoval svojmu profesorovi, že viac ma zaujíma namaľovať vnútro človeka ako jeho zovňajšok. Bol to vlastne taký začiatok úteku od figuratívnosti a popisnosti. Myšlienka neviditeľných planét vznikla po dlhom období abstraktnej tvorby, keď som začal hľadať znovu cestu k figuratívnosti a to formou personifikácie. Vznikla séria obrazov pod názvom "Neviditeľné planéty". Znázorňujú to, čo sa odohráva v našom duševnom svete. Myslím si, že každý z nás má takú "svoju planétku". Raz je zelená, potom zase červená alebo žltá,” povedal umelec. Na výstave prezentuje obrazy, ktoré vznikli v poslednom období jeho tvorby, ale aj staršie diela s podobnou tematikou.

Vystavoval v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, ČR, Japonsku, Číne, USA a na Slovensku. Žije a pracuje vo Viedni a v Bratislave.

1979 - 1982 štúdium na VŠVU v Bratislave, „Maľba” u docenta Stoklassu.

1984 - 1990 štúdium na Hochschule für angewandte Kunst, Viedeň, „Maľba” u profesora Adolfa Frohnera.

1986 - 1990 štúdium na Akademie der bildenden Künste, Mníchov, „Maľba” u profesora Jürgena Raipku.

1990 diplom na Akademie der bildenden Künste, Mníchov.

1990 pedagóg na VŠVU v Bratislave.

1994 - 1996 pedagóg na Universität für angewandte Kunst, Viedeň MKL Visuelle Mediengestaltung.

Média - "Za hranicou života a vesmíru"

Galéria

Najnovšie akcie

Staršie akcie

Partneri